تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت در سال 1383 با اخذ مجوز از وزارت صمت تحت شماره 127/7857 مورخ 1383/6/8 ایجاد گردید. همچنین در سال 1385 شرکت نایل به اخذ پروانه پژوهش در زمینه کانی غیرفلزی تحت شماره 63855 مورخ 1385/7/3 گردید.

اینک واحد تحقیق و توسعه به اعتبار کارشناسان متخصص و مجرب و وجود آزمایشگاه‬های مجهز شیمی، مواد و سرامیک و اجرای مستمر پروژه‬های تحقیقاتی و اکتشافی با هدف توسعه معادن و نیز طراحی و تولید محصولات جدید، جایگاه ویژه‬ای را در شرکت به خود اختصاص داده است.

همچنین طی سنوات گذشته موفق به اخذ گواهینامه نظام تائید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو IEC 17025 در زمینه "شیمی مواد و سرامیک" گردیده است.

در حال حاضر یکی از جدیدترین پروژه‬ها که با کمک واحد تحقیق و توسعه در دست اجرا می‬باشد ایجاد مرکز تحقیقات نسوز در واحد تولیدی نطنز شرکت است.