مشتری گرامی: شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق به منظور بهبود مستمر کیفیت محصولات و افزایش رضایتمندی مشتریان محترم از طریق درک نیازمندیها و خواسته های شما این فرم پرسشنامه را تنظیم نموده است.
خواهشمند است ضمن پاسخ به موارد ذیل ما را از نظرات خود بهره مند سازید.
ضمنا می توانید نظرات و پیشنهادات خود را به صورت شفاهی نیز اعلام فرمایید. بدیهی است نظرات و پیشنهادات شما،در کیفیت محصولات و خدمات ما مثمر ثمرواقع خواهد شد.
پیشا پیش از همراهی شما سپاسگزاری می نماییم.
با تشکر – مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق


دانلود فرم نظر سنجی مشتریان