خط مشی ما
شرکت با راهبرد رضایتمندی مشتری، رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و جهانی با پایبندی به الزامات قانونی، اهداف کلان زیر را سرلوحه کارهای خود قرار داده و متعهد است تمامی فعالیت‌های خود را در راستای این اهداف سامان‌دهی نماید:
1- اجرای مستمر امور اکتشاف و فرآوری مواد معدنی ، بهبود روش‌های تولید، ثبات و بهبود کیفی تولیدات و ایجاد تنوع در محصولات به منظور حفظ مشتریان کنونی و افزایش حضور در بازارهای هدف به کمک بخش تحقیق و توسعه شرکت.
2- رشد و ارتقا منابع انسانی از طریق بازسازی، انگیزش و آموزش با هدف کارایی بیشتر و خلاقیت کارکنان، تقویت انگیزه‌های تحقیق و پژوهش با تاکید بر به کارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده.
3- پاسخگوئی، همراهی و ارائه خدمات مشاوره فنی با هدف تحکیم و استمرار روابط با مشتریان از زمان قبول سفارش تا حمل و مصرف تولیدات .
4- برنامه‌ریزی به منظور بهینه‌سازی منابع و مصارف، صیانت از ذخائر معدنی و کاهش مستمر ضایعات با تاکید بر حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی.
5- شرکت با آگاهی کامل نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست سیاست پیشگیری (Prevention) را به عنوان یک راه‌کار کلیدی برای جلوگیری و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از فعالیت واحد های تولیدی به کار گرفته است.
در راستای اجرای سیاست پیشگیری مجموعه فعالیت‌های ذیل در این شرکت در حال انجام می‌باشد:
    مدیریت دپوهای مواد و باطله‌های معدنی
    بررسی نحوه کمک به باز سازی عرصه های استخراج شده.
    کاهش و مهار گرد و غبار ایجاد شده در واحدهای دانه‌بندی و پودر .
    به کار گیری مواد معدنی کم‌عیار استخراج شده جهت مصرف در تولید محصولات جدید با هدف جلوگیری از  انباشت مواد و اشغال عرصه های طبیعی.
    ایجاد فضای سبز و درخت‌کاری در سایت‌های محل فعالیت شرکت.
6- توسعه سرمایه‌گذاری با استفاده از منابع مالی حاصل از فعالیت‌های شرکت و سایر منابع مالی.
7- ایجاد بستر های مناسب با هدف دستیابی به دانش فنی ، فناوری آوری روز آمد، از طریق همکاری و مشارکت با شرکت های مطرح بین المللی در زمینه های کار مرتبط از جمله برند سازی ، مشارکت دو جانبه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی.