مواد اولیه صنایع چینی بهداشتی

1- کد های بال کلی این گروه بدلیل داشتن خواص رئولوژیکی خوب ، پرت حرارتی مناسب، روانسازی و نیز رنگ پخت متنوع و خوب هم اکنون دربسیاری از کارخانجات چینی بهداشتی مصرف می شود.

2- مواد اولیه تحت عنوان کائولن این گروه بدلیل وجود بیش از 95% کانی کائو لینیت و آلومینای بالابرای ایجاد استحکام مکانیکی بعد از پخت و نیز اصلاح شوک پذیری ، جلوگیری از دفرمگی در بدنه های چینی بهداشتی و پرسلان مصرف می گردد.دانلود کاتالوگ    ASEM-20

ASEM-10 

 

U1  

AC-35  

AC-50