ملات های نسوز

ملات های نسوز تولیدی در شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق به دو دسته شاموتی و آلومینایی تقسیم بندی می شوند.

این دسته از محصولات نسوز با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه تولید شده در واحدهای تولیدی و معدنی شرکت تهیه می گردند.

از ملات های نسوز به عنوان اتصال دهنده برای چیدمان آجرهای نسوز در ساخت کوره ها و پرکردن درزها در برابر هجوم سرباره ها و خورندگی استفاده وسیعی می گردد.

دانلود کاتالوگ