مواد اولیه صنایع آجر نسوز نما

این مواد شامل انواع خاک های رسی ایلیتی ، بال کلی ها ، خاک های نسوز و رسهای نسوز قرمز ، بدلیل دارا بودن ترکیبات مینرالی و شیمیایی متنوع برای تو لید انواع آجر نسوز نما در طیف رنگی گوناگون و دمای پخت متفاوت مناسب می باشد.

برخی از این مواد قابلیت پخت آجر های نما در کوره های رولر ( پخت هیبریدی) را دارند.

تمام مواد فوق بصورت کاملا" همگن ویکنواخت شده در شکل کلوخه، دانه بندی و پودر میکرونیزه در کیسه یک تنی یا فله قابل عرضه می باشد.

دانلود کاتالوگARK-20

ARB-10   ARB-30

ARB-70  ARB-100

ASF -10

ASI- 10

ASI- 20